Categories

Մեր մասին

Բացահայտեք ՉԻՏ Շրջակա միջավայրի և Մտավոր Ներուժի Զարգացման ՀԿ-ն 🙂

Ամեն Ինչ Սկսվում է Մտքից


Չիտ”  սանսկրիտով նշանակում է խելք

չիտ հկ

Մեր առաքելությունն է տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստանում, տարածել բարեկեցություն՝ փոխելով անհատական և կոլեկտիվ մակարդակներում առկա  
մտածողության և վարքագծային մոդելները:


Մեր Նպատակներն են՝

1. նպաստել Հայաստանում և տարածաշրջանում գիտակցականության
ու ինքնաճանաչման մակարդակի բարձրացմանը,

2. հանրությանն առաջարկել մտավոր, հոգեկան և ֆիզիկական առողջությանը ​նպաստող գիտելիք ու ծրագրեր,

 3. նպաստել տարածաշրջանով և մոլորակով մեկ դրսևորվող մտածողության նոր որակի կերտմանը, որը կխթանի քաղաքակրթական նոր և ավելի կայուն մոդելների արարմանը, ինչպես նաև համատիեզերական խաղաղության, սիրո մթնոլորտի և բարօրության առաջընթացին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *